Sáng Phương Nam - 23/5/2019

  • Sáng Phương Nam - 23/5/2019 với nội dung: 2 người thương vong do bị sét đánh; Indonesia sẽ mạnh tay trấn áp những phần tử gây rối...