Sáng Phương Nam - 23/6/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 23/6 với nội dung đáng chú ý: TP.HCM sắp có chương trình siêu giảm giá hàng hiệu; Mỹ trục xuất 2000 gia đình nhập cư trái phép;...