Sáng Phương Nam - 23/3/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 23/3 với những nội dung đáng chú ý: TP. HCM có thể thiếu 300 triệu mét khối nước; Cà Mau trên 43000 ha rừng nguy cơ cháy rừng báo động cấp 5; Bỉ truy nã một nghi can tấn công Brussels...