Sáng Phương Nam - 24/11/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 24/11 với nội dung chính: Thủng mũi, hoại tử mông vì làm đẹp; Làm đường gây ngập úng khu dân cư;...