Sáng Phương Nam - 25/8/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 25/8/2019 với nội dung chính: Nga phóng thử thành công tên lửa từ tàu ngầm; Hôm nay tổng kiểm tra phương tiện đường thủy;...