Sáng Phương Nam - 25/10/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 25/10/2015 có những nội dung chính: TP.HCM lập điểm trú mưa dưới dạ cầu, hạn chế ùn tắc; Đồng Nai bắt đối tượng bán ma túy tại trung tâm cai nghiện; Bể hụi trên 14 tỉ đồng tại Tiền Giang...