Sáng Phương Nam - 26/10/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 26/10/2016 với nội dung đáng chú ý: TP. Hồ Chí Minh thiếu vốn cho 7 chương trình đột phá; TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tập huấn, tư vấn miễn phí phòng chống virus zika; Chất kích thích "bủa vây" người trẻ.