Sáng Phương Nam - 26/3/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 26/3/2016 có những nội dung chính: Mô hình thanh niên cấp nước sạch miễn phí cho người dân; Chuẩn bị trục vớt cầu Ghềnh bị sập; Ồ ạt thu gom chuối bán qua Trung Quốc...