Sáng Phương Nam - 27/5/2019

  • Sáng Phương Nam - 27/5/2019 với những nội dung đáng chú ý: Vũ "Nhôm" và ông Trần Phương Bình hầu tòa; Gian lận điểm thi tại Sơn La: Cán bộ chấm thi tác động trực tiếp...