Sáng Phương Nam - 27/10/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 27/10/2015 có những nội dung chính: Thêm nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động; Từ 15/11 viện phí, dịch vụ bệnh viện tăng 2-7 lần; Xét xử sơ thẩm 6 cán bộ ngành đường sắt nhận hối lộ...