Sáng Phương Nam - 28/5/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 28/5/2020 với nội dung: Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở; găm hàng xăng dầu chờ tăng giá...