Sáng Phương Nam - 28/10/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 28/10 với nội dung đáng chú: Ban đô thị HĐND TP.Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra, giám sát các dự án treo; trải nghiệm tính năng theo dõi tình hình tắc đường của Google Map; U19 Việt Nam dừng bước tại U19 châu Á.