Sáng Phương Nam - 29/10/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 29/10 với nội dung chính: Sạt lở vùi lấp hơn 50 người ở Quảng Nam; Người lao động nguy cơ mất tài sản vì công ty chây ỳ;...