Sáng Phương Nam - 29/10/2015

  • Sáng Phương Nam ngày 29/10 với các nội dung đáng chú ý: TP.HCM trình Thủ tướng quyết dự án metro hơn 3.7 tỷ Euro; Sân bay Tân Sơn Nhất giảm thời gian thủ tục xuất cảnh; Cà phê hóa chất tấn công người tiêu dùng tại TP.HCM; Thuận Kiều Plaza đập bỏ và đổi chủ.