Sáng Phương Nam - 29/10/2016

  • Sáng Phương Nam ngày 29/10/2016 với nội dung đáng chú ý: TP. Hồ Chí Minh yêu cầu khu xử lý rác Đa Phước thay đổi quy trình; Khô rắn - đặc sản mùa nước nổi; Máy bay chiến đấu Nga, Mỹ suýt va chạm ở Syria.