Sáng Phương Nam - 30/10/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 30/10/2020 với nội dung chính: Vẫn còn 14 người mất tích do sạt lở núi ở nam Trà My;...