Sáng Phương Nam - 30/11/2019

  • Sáng Phương Nam ngày 30/11/2019 với nội dung chính: Tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh; Cà Mau ban hành quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển;...