Sáng Phương Nam - 31/7/2020

  • Sáng Phương Nam ngày 31/7 với nội dung chính: Hà Nội sập giàn giáo làm 3 người thiệt mạng; TP.HCM sẵn sàng ứng phó Covid-19;...