TV& VIDEO

Sống khác: Gánh gồng cuộc sống

  • Sống khác với nhân vật trải nghiệm Vũ My Trang - học sinh trường THCS Yên Hòa. Với thử thách kiếm đủ tiền để mua vé tàu xe đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội, bạn My Trang sẽ phải làm những công việc gì?.