Chuyên mục

Thâm nhập cơ sở làm giả thuốc Ama Kông

Video -

18/04/2019 11:05

VTV.vn - Phóng viên VTV đã thâm nhập vào các cơ sở sản xuất, ghi lại nhiều bằng chứng về việc làm giả thuốc Ama Kông ở tỉnh Đăk Lăk.

Xem thêm