Thế giới cập nhật - 01/11/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 01/11 với nội dung đáng chú ý: Giáo dục thể chất trong trường tiểu học Mỹ; Công nghệ bảo vệ thính giác của tài xế trước tai nạn.