Thế giới cập nhật - 02/8/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 02/8/2016 có những nội dung chính: Chỉ nha khoa thật sự có khả năng ngăn ngừa các bệnh về răng miệng; Bão Nida càn quét Hongkong và miền nam Trung Quốc...