Thế giới cập nhật - 03/11/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 03/11 với nội dung đáng chú ý: Thông điệp hiếm hoi của thủ lĩnh IS; Anh công bố chiến lược an ninh mạng quốc gia...