Thế giới cập nhật - 06/8/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 06/8/2016 với những nội dung chính: Singapo đề cao cảnh giác sau vụ bị tấn công hụt; Công nghệ sản xuất Vacxin mới có thể điều trị Zika và ung thư;...