Thế giới cập nhật - 07/8/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 07/8/2016 với những nội dung chính: IS có thể xây dựng căn cứ tại Đông Nam Á; Philipines tuần lễ nhận thức tầm quan trọng của việc cho con bú sữa mẹ;...