Thế giới cập nhật - 15/3/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 15/3/2016 gồm một số tin đáng chú ý sau: Hy vọng về một Syria hòa bình; Myanmar có Tổng thống dân sự đầu tiên sau 53 năm; Cửa hàng không người bán đầu tiên ở Thụy Điển...