Thế giới cập nhật - 15/9/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 15/9/2016 với những nội dung chính sau: Indonesia: Nổ xuồng du lịch; Cuộc thi ăn thịt viên ủng hộ nạn nhân động đất Italia...