Thế giới cập nhật - 16/3/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 16/3/2016 gồm một số tin chính đáng chú ý sau: Ghi nhận chấn động tại CHDCND Triều Tiên; Kết quả bầu cửu sơ bộ Mỹ tại 5 bang; Bỉ, cuộc truy bắt khủng bố sang ngày thứ 2...