Thế giới cập nhật - 18/3/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 18/3/2016 với một số nội dung chính: Khủng hoảng di cư khi cưỡng hiếp trở thành đại dịch tại châu Âu; WHO cảnh báo người di cư có nguy cơ gây nhiễm lao; Hy Lạp chích ngừa cho người tỵ nạn...