Thế giới cập nhật - 24/20/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 24/20 với nội dung đáng chú ý: Tin thêm vụ máy bay gặp nạn ở Malta; Tách thành công cặp song sinh dính đầu tại Mỹ.