Thế giới cập nhật - 25/10/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 25/10/2016 với nội dung đáng chú ý: Is thừa nhận tấn công học viện cảnh sát Pakistan; Bob Dylan có thể không nhận được khoản tiền thưởng Nobel văn học.