Thế giới cập nhật - 27/10/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 27/10 với nội dung đáng chú ý: Pakistan chiến dịch chống dòm ngó phụ nữ; Chú chó chờ đợi chủ suốt 1 tháng ròng.