Thế giới cập nhật - 30/7/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 30/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Bỉ bắt giữ đối tượng khả nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố; Sinh viên Việt Nam đạt giải cuộc thi "Đa ngôn ngữ, một thế giới"; Bọt trắng bao phủ đường phố Ấn Độ...