Thế giới cập nhật - 31/7/2016

  • Thế giới cập nhật ngày 31/7 với những nội dung đáng chú ý: Hơn 50 trẻ em người Anh đang bị IS huấn luyện làm khủng bố; Mỹ nở rộ sản xuất bia thủ công.