TV& VIDEO

Theo dòng thời sự - 05/01/2016

  • Ngư dân khu vực biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình liên tiếp gặp tai nạn trên biển là vấn đề chính được bàn luận trong chương trình Theo dòng thời sự ngày 05/01/2016.