TV& VIDEO

Theo dòng thời sự - 31/3/2016

  • Theo dòng thời sự ngày 31/3/2016 có một số nội dung chính: Gian nan tìm nguồn nước chống hạn tại Gia Lai; Quy hoạch hệ thống thủy lợi Tây Nguyên...