TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 01/6/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 01/6/2020 với nội dung: Lựa chọn nhân sự - Cơ sở quyết định thành công đại hội; Nhiều điểm mới trong tuyển sinh lớp 10...