TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 02/7/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 02/7/2020 với nội dung: Trường hợp nghi nhiễm covid 19 ở Bình Dương âm tính; Quảng Trị chuyển đổi cây trồng mùa nắng hạn...