TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 03/12/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 03/12/2020 với nội dung: Không lưu truyền văn bản xét nghiệm covid 19 giả mạo; Khôi phục nuôi trồng thủy sản sau lũ...