TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 03/6/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 03/6/2020 với nội dung đáng chú ý: Đảng viên kèm dân thoát nghèo; Đảm bảo an toàn cây xanh trong trường học...