TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 03/7/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 03/7/2020 với nội dung chính: Giá lúa tăng cao nông dân không còn lúa bán; Tái diễn khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu;...