TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 04/6/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 04/6/2020 với những nội dung đáng chú ý: Công khai gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng; Quảng Bình phân bổ gạo cho người dân thời điểm giáp hạt...