TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 08/8/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 08/8 với nội dung chính: Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục được chi viện nhân lực y tế;...