TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 11/01/2021

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 11/01 với nội dung chính: Diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng; Dấu ấn hầm Hải Vân 2 trên hành trình Bắc - Nam;...