TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 11/02/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 11/02/2020 với nội dung chính: Bình Định chủ động giải quyết thiếu nước sinh hoạt; Dịch NcoV và nỗ lực phòng chống trên toàn thế giới;