TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 12/01/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 12/01/2020 với nội dung chính: Tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa Việt - Nhật;...