TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 13/10/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 13/10/2020 với nội dung: Diễn biến cơn bão số 7; Cảnh báo vùng nguy hiểm 24h tới...