TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 14/02/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 14/02/2020 với nội dung đáng chú ý: Tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam; Yêu cầu doanh nghiệp giảm giá thịt heo xuống 75.000 đồng/kg...