TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 15/10/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 ngày 15/10 với nội dung chính: Nhiều địa phương ở miền Trung - Tây Nguyên khai mạc Đại hội Đảng bộ;...