TV& VIDEO

Thời sự 11h30 VTV8 - 15/9/2020

  • Thời sự 11h30 VTV8 - 15/9/2020 với nội dung chính: Huế hỗ trợ sinh kế cho người lao động trong mùa dịch; Indonesia phản đối tàu Trung Quốc vào EEZ;...